/* end top */

Psychologické poradenství 

V rámci psychologického poradenství poskytujeme:

 • krizovou intervenci v akutních situacích (například šokující zprávy, náhlá změna, zjištění apod.)
 • poradenství v oblasti vztahové problematiky (vztahy rodinné, partnerské, přátelské, pracovní aj.)
 • pomoc při ztrátě smyslu (pocit samoty, žádný cíl, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, apatie, rezignace)
 • doprovázení během vyrovnávání se s těžkou životní situací (ztráta blízkého člověka, závažné onemocnění, aj.)
 • vedení k zorientování se ve vlastním životě (uspořádání myšlenek, uvědomění pocitů, emocí, hledání sebe sama apod.)
 • podpora k přijetí sebe samého a uvědomění vlastní hodnoty (pocity méněcennosti, neúspěchu, odmítání)
 • práci se stresem a nervozitou

V rámci psychologického poradenství neposkytujeme:

 • pomoc při odvykání (drogová, alkoholová, gamblerství...)
 • diagnostika (karierní poradenství...)
 • znalecké posudky
 • vyšetření v oblasti dopravní psychologie