/* end top */

Lidé

Samuel Jindra - psycholog
s.jindra@energeia.cz

Vystudoval farmacii (UK Hradec Králové), teologii (ETS Praha) a psychologii (UP Olomouc). Pracoval ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Je vycvičen v integrativní psychoterapii a absolvoval řadu dalších kurzů zaměřených na psychologickou diagnostiku a terapii. Jako psycholog ve zdravotnictví a v sociálních službách se nyní věnuje poradenství a terapii při práci s dospělými a s páry. Je registrován v České asociaci pro psychoterapii a v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Petr Kuneš - vedoucí služby, sociální pracovník
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, výcvik v mediaci a kurz krizové intervence.

Tereza Panušková - sociální pracovnice
t.panuskova@energeia.cz

Studovala obor charitativní a sociální práce na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole CARITAS. Magisterské studium dokončila na Univerzitě Karlově v Praze, obor studia občanského sektoru. V sociálních službách pracuje od roku 2007. Původně se věnovala osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám s duševním onemocněním. Nyní se zaměřuje na poradenství osobám, které se ocitli v náročné životní situaci. Dále působí v týmu Domácí dětské paliativní péče. Absolvovala komplexní kurz krizové intervence.

Zuzana Pokorná Veletová - psycholog
z.pokorna@energeia.cz

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty.

Jaroslava Woffová - sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Bakalářské vzdělání v sociální oblasti získala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové – obor sociální a charitativní práce.
Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Poslední dva roky organizovala rodinná setkání pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.).